Litteratur og research

Udvalgt materiale

Ejendomsinvestering i globale "vinderbyer"?

  • Mange investorer mener med rette, at der er noget yderst tillokkende ved nogle af verdens mest fremtrædende byer, ofte kaldet ”gateway cities”. Disse byer oplever en hastig befolkningstilvækst og øget velstand, hvilket tiltrækker både kapital og højtuddannet arbejdskraft, som i stigende grad kommer fra udlandet.
  • Vi mener, at denne tilgang, som ofte anvendes af ejendomsinvestorer, er bekymrende. Disse investorer fremhæver typisk, at de har en lav risikotolerance, og at de er langsigtede investorer. Ikke desto mindre påtager de sig tilsyneladende en langt større risiko ved alene at fokusere på kontorsegmentet, fordi det er let og velkendt at investere netop i dette segment. Kontorsegmentet har på længere sigt underperformet markant og kæmper med en stor andel spekulative projekter, høje capex-krav og afskrivningssatser, en særligt volatil rentecyklus og afkast, som ofte presses ned på uforholdsmæssigt lave niveauer på grund af store internationale kapital-inflows.
  • Hastig befolkningstilvækst og øget velstand skaber gode muligheder i butiks-, bolig- og logistiksegmentet, som har genereret stærkere resultater og haft lavere volatilitet end kontorsegmentet. Vi opfordrer derfor internationale investorer til at overveje disse segmenter frem for at fokusere på kontor alene.

Download Ejendomsinvestering i globale "vinderbyer" (in English)