Ejendomme

Sådan investerer vi

Vi er en global forvalter af ejendomme og en af Europas største. Vi forvalter både direkte ejendomsinvesteringer og fonde med flere forvaltere med vægt på kvalitet, lokal research og omhyggelig forvaltning for at opnå gode risikojusterede afkast.

Hovedpunkter

  • Disciplineret, teambaseret proces: kvalitet først, derefter pris
  • Kvalitet defineret som varige og voksende indtægter
  • Fokus på risiko, ikke på markedsafkast vi ikke kan styre
  • Erfarne regionale investeringsteams
  • Direkte og indirekte ejendomsinvesteringer
  • Blandede fonde eller segregerede mandater
  • Flere risiko-/afkastprofiler