Globale obligationer

Global rækkevidde, lokal forståelse

Hvorfor investere i globale obligationer?

Risikospredning både på tværs af markeder og i forhold til andre aktivklasser, som giver lokal valutaeksponering kombineret med et globalt obligationsunivers og aktiv, selektiv forvaltning.

Med 39 kontorer i alle dele af verden har vi også en bred geografisk spredning.

Vi kombinerer vores globale rækkevidde med lokal forståelse, og vi har over 171 obligationseksperter rundt omkring i verden. Vores specialistteam genererer idéer på tværs af de globale obligationsmarkeder og sigter mod at levere de bedste risiko-/afkastløsninger.

I kraft af vores viden om og erfaring med at forvalte aktiver i forskellige lande og aktivklasser, giver vi dig et unikt indblik i investeringstendenser og markedsudvikling.

Vores tilgang

  • Aktiv afdækning af obligationsmuligheder med attraktive afkast, men først og fremmest er fokus på risikobegrænsning
  • Grundlæggende tilgang drevet af intensiv, virksomhedsspecifik research
  • Disciplineret investeringshorisont inden for en tydelig risikoramme med salg af positioner ved målsætningen, eller når kreditudsigter ændrer sig
  • Erfarne teams i vigtige finansielle centre, der leverer indsigt fra marken
  • Teambaseret beslutningsproces