Europæiske obligationer

Grundæggende research og aktiv forvaltning

Hvorfor investere i europæiske obligationer?

Investering i europæisk kredit giver investorer mulighed for at øge deres afkast og udbytte.

Efter begivenhederne i det perifere Europa er det ikke sikkert at antage, at alle statsobligationer er risikofrie. Virksomhedsobligationer i selskaber med sunde regnskaber er blevet en potentielt mere sikker investering.

Ledelsesteams fortsætter med at drive deres selskaber konservativt, og den finansielle sektor i særdeleshed fortsætter med at reducere gearingen for at overholde de nye regler.

Selskabsmæssige værdiansættelser ser attraktive ud, og aktuelle kreditspænd tilbyder rigelig kompensation for misligholdelsesrisici.

Vores tilgang

  • Muligheder opstår ved ineffektivitet i markederne, og disse kan udnyttes med økonomisk gevinst gennem omhyggelig, grundlæggende research og aktiv forvaltning
  • Vi hjælper med at realisere vores investorers afkastforventninger, og stræber efter at skabe veldiversificerede porteføljer
  • Investeringsmuligheder bør udnyttes inden for en tydelig risikoramme for at sikre, at diversificering fører til højere niveauer af porteføljeeffektivitet i stedet for utilsigtet koncentration af risici
  • Vi anvender bottom-up-tilgang, som er drevet af troen på, at alle obligationsmarkeder på længere sigt vil afspejle økonomiske og kreditrelaterede nøgletal
  • Intensiv førstehåndsresearch udført af specialister, kombineret med en klar, disciplineret og fleksibel tilgang til værdi og risiko.