Obligationer

Sådan investerer vi.

Global ekspertise, lokal indsigt og grundig research understøtter vores obligationsproces. Vi skaber langsigtet værdi ved at forvalte porteføljer, som vi har stor tiltro til i kraft af vores egne risikoanalyser. Vi jagter ikke afkast, for os er det vigtigere at undgå tab end at identificere vindere.

Hovedpunkter

  • En global aktør med erfarne teams i hele verden
  • Dybdegående og fremadrettede analyser foretaget in-house
  • Fokus på værdi i forhold til grundlæggende kvalitet
  • Vægt på risikooverblik for at reducere tab og beskytte indtægter
  • Mangeårig tilstedeværelse i Asien styrker indsigten i emerging markets

Vores investeringsproces for obligationer