Etiske aktier

Ansvarlig investering er en vigtig del af det, vi tilbyder vores investorer.

Hvorfor investere i etiske aktier?

Vi er bevidste om, at mange af vores kunder ønsker, at deres porteføljer har en etisk profil. Vores socialt ansvarlige investeringsfonde (SRI - Socially Responsible Investing) giver mulighed for at undgå at investere i selskaber, som anses for SRI risikable.

Vores tilgang

Vi har forvaltet SRI-produkter siden begyndelsen af ​​1990'erne. Siden da er vores SRI-screeningtjeneste blevet udvidet til at omfatte dialog med selskaber om miljømæssige og sociale problemstillinger samt selskabsledelse.

Vores engagement i SRI blev fremhævet, da vi blev medunderskriver af FN’s principper for ansvarlige investeringer i 2007.