Emerging markets aktier

Med deres positive langsigtede udsigter mener vi, at emerging markets (de nye markeder) vil drive, ikke følge, genrejsningen.

Hvorfor investere i emerging markets aktier?

  • Emerging markets (de nye markeder) har et lovende potentiale for vækst på mellemlang og lang sigt.
  • Et stigende antal veldrevne selskaber.
  • Selskaberne er blevet mere gennemsigtige. De har nu stærkere balancer og er mere rentable og engagerede i at maksimere værdien for aktionærerne.
  • Diversificeringsfordele for din portefølje.

Regional baggrund

  • Mange emerging markets lande er langt mindre forgældede end de udviklede lande
  • Stabilitet og vækst næret af regeringers fornuftige finans-og pengepolitikker
  • Stærk lokal efterspørgsel: Emerging markets lande drager fordel af unge og voksende befolkninger, stabilt privatforbrug og en voksende middelklasse
  • Voksende eksport til andre emerging markets økonomier, og øget forbrug og indenlandske investeringer.

Fremtidsudsigter

Vi mener, at globale emerging markets lande tilbyder en potentielt værdifuld investeringsmulighed på trods af et opsving i aktiemarkederne verden over.