Multi-Asset

Tilføjelse af værdi til ​​kunders porteføljer

Vi mener, at det er muligt at opnå bedre risikojusteret afkast gennem multi-asset investering. På lang sigt drives alle aktivklasser af samme grundlæggende økonomiske forhold. Ved at identificere ineffektivitet i værdiansættelser mellem markeder kan der tilføres værdi til porteføljer gennem dynamiske allokeringer til forskellige aktiver og markeder.

Vores tilgang

Vores multi-asset portefølje er tilpasset individuelle behov hos globale institutionelle investorer.

Vi tilbyder multi-asset investering gennem enten:

  • investeringsfonde, eller
  • individuelle, segregerede porteføljer

Vi mener, at en kombination af indtægt og kapitaltilvækst er vigtigere på længere sigt end afkast i forhold til benchmark eller indeks. Vi bruger den risikofrie afkastgrad som udgangspunkt for forskellige aktivklassers tiltrækningskraft, og vi har det fint med at fjerne afgørende positioner fra et benchmark.

Vores team

Teamet forvalter enkelte dele i porteføljen med de investeringsspecialister, som er relevante for de enkelte aktivklasser, og koordinerer ligeledes de enkelte investeringsstrategier.

Teamet tilbyder også rådgivning om taktisk og strategisk aktivallokering. Det kan være gennem den fysiske handel med de underliggende aktiver eller gennem en højt specialiseret puljet aktivallokering af midler, som er tilpasset investorernes behov.