Regel 9

Lav din egen research

Der er masser af mennesker, du kan bebrejde for den globale finanskrise. Skrupelløse realkreditinstitutter, grådige investeringsbanker, uvidende myndigheder eller eftergivende kreditvurderingsbureauer.

Men et gennemgående tema i hele denne seismiske begivenhed er malplaceret tillid.

For eksempel undlod kreditvurderinger tildelt af Standard & Poors, Moody’s Investors Service og Fitch Ratings, fuldstændigt at afspejle de omsiggribende giftige aktiver skjult i såkaldte realkreditobligationer, og derefter, undlod at identificere de risici, der blev overført til endnu mere eksotiske finansielle instrumenter, der afledte deres værdi fra disse obligationer.

Disse vurderinger, der var alt for gode til at være sande, narrede næsten alle fra privatinvestorer med ”dumme penge” rundt omkring i verden, som gladeligt købte værdipapirer til virksomheder som AIG, der henkastet solgte forsikring mod misligholdelse i form af credit default swaps på antagelsen om, at disse værdipapirer var sikre.

Da det amerikanske boligmarked kollapsede i 2007/2008, var der misligholdelse af boliglån i et massivt omfang og investorer i realkreditobligationer og virksomheder, der solgte forsikringer mod misligholdelse blev ramt med tab, at der i mange tilfælde krævedes betydelige statslige redningspakker.

Det finansielle system ville ikke fungere uden tillid. Papirpenge ville være værdiløse, folk ville ikke deponere deres opsparing i banker, rapportering af finansielle resultater ville være meningsløse.

Selv når en aftale er forseglet med en kontrakt, sætter underskriverne deres lid til et juridisk system, der vil håndtere eventuelle tvister på en upartisk måde.

Når det kommer til at investere, er en grad af tillid meget væsentlig, men investorer bør aldrig lade blind tro erstatte behovet for grundig research i en potentiel investering. Der er masser af eksempler på investorer, der kommer galt efter at placere for meget tro på en andens mening.

Som vi allerede har set, kan de såkaldte eksperter undertiden være forkert på den, uanset om det omhandler grov fejltolkning af kreditværdighed af en risikabel obligation, eller handel med en matematisk model, som til sidst sprænger en hedgefond i stumper (som i tilfældet med Long-Term Capital Management), eller lovprisning af disse profit-udfordrede teknologivirksomheder helt frem til det øjeblik, hvor dotcom-boblen brast.

Alle investeringsanalyser, ideer og anbefalinger til rådighed i disse dage bør aldrig erstatte behovet for at lave dine egne lektier. Det er fordi den eneste person, der fuldt ud forstår dine investeringsbehov, og hvis finansielle mål er helt på linje med jeres, er dig.

Det er vores erfaring, at ved ikke at følge andre, finder vi nøglen til succes. Vi søger skjulte værdier gennem omhyggelig selskabsresearch, grundig udspørgen og udfordrende gruppetænkning. I praksis betyder det, at vores investeringsporteføljer væsentligt afviger fra dem, der kun søger at efterligne et benchmarkindeks.

Du kan gøre det samme ved at ignorere investorflokken og investere i henhold til dine overbevisninger. Så meget som noget, kan du i det mindste være ansvarlig for dine beslutninger.

Der er også klare beviser for, at langsigtet outperformance kun kan opnås, når investorerne er villige til at gøre tingene anderledes, og på deres egne betingelser. Investorfyrtårne såsom Warren Buffett og hedgefond-manager Jim Simons gjorde ikke sig selv (og deres investorer) rige ved at kopiere andre mennesker.

De spor, der peger i retning af muligheder kan ofte findes i offentlige dokumenter, såsom en virksomheds regnskab, balancen, resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen.

Buffett har fortalt, at han læste IBM’s årsrapporter hvert år i 50 år før han investerede 10,7 mia. dollar i IT-selskabet i 2011. Buffetts Berkshire Hathaway er nu selskabets største aktionær.

Mens få af os besidder Buffett's skarpe instinkter, er det inden for de fleste menneskers evne at tilegne sig de grundlæggende færdigheder til at læse og fortolke en årsrapport for en enkel virksomhed.

For eksempel vil en balance fortælle dig, hvor meget gæld en virksomhed har, om der er for meget usolgte varebeholdning, om kunderne betaler til tiden, eller i den anden ende af spektret, om et selskab investerer sin overskydende likviditet klogt eller måske lader for meget være inaktivt.

Selvom du måske ikke altid afslører en skjult perle, kan det stoppe dig fra at gøre en forfærdelig fejltagelse.

Tillid kan være en vidunderlig ting, men du bør udøve den med forsigtighed, når der investeres. Ikke at lave dit hjemmearbejde ordentligt kan alvorligt skade din økonomiske sundhed.

Men ikke bare tage vores ord for det. Gå og find selv ud af.