Regel 3

En sund balance er vigtig

Som investorer, er vi tilbøjelige til at være overfokuserede på virksomhedens overskud. Størrelsen af ​​overskuddet og om de lever op til forventningerne kan flytte aktiekurser og påvirke, hvor mange penge, om nogen, der vil blive udbetalt i udbytte

I løbet af regnskabssæsonen er der en tendens til, at overskuddene dominerer overskrifterne, men erfarne investorer er mere tilbøjelige til at kaste sig over virksomhedens balance for at teste den finansielle sundhed.

Balancen er den del af en virksomhedens regnskab, der giver et øjebliksbillede af aktiver, forpligtelser og egenkapital.

Bruges den rigtigt, kan disse data fortælle investorerne, hvor meget gæld virksomheden har, om der er for mange usolgte varer, om kunderne betaler til tiden, eller i den anden ende af spektret, om et selskab investerer sin overskydende likviditet klogt eller måske tillader at lade for mange midler stå inaktive.

Hollywood-studiet MGM ansøgte om konkursbeskyttelse (Chapter 11) i 2010, fem år efter at et konsortium omfattende den japanske elektronikgigant Sony overtog virksomheden ved hjælp af en form for finansieringsteknik kaldes en gearet buyout.

Overtagelsen i sidste ende lod MGM, der har stået bag film som The Wizard of Oz og Borte med blæsten, med en uholdbar gældsbyrde på omkring 4 mia. dollar.

Mens studiet fortsat producerer film i dag, efter at være opstået fra konkursen under ejerskab af de tidligere kreditorer, understreger denne triste fortælling de potentielle faldgruber forbundet ved en overdreven gæld.

For meget gæld skræmmer os. Som investor føler vi os meget sikrere, når en virksomhed tilbyder beviser på en stærk balance. Sådan en robust balance betyder normalt, at et firma har ekstra likvider til at finansiere en ekspansion eller at øge aktionærernes afkast via aktietilbagekøb og/eller at hæve udbyttet.

Hvor den overskydende likviditet bliver brugt, kan også sige en masse om et selskab.

Alarmklokkerne bør begynde at ringe, når ejendomsudviklere investerer i professionelle fodboldklubber (som nogle gør i Kina) eller når virksomheder køber eksotiske finansielle instrumenter, som de knap nok forstår.

Når alt dette er sagt, så lægger ledelserne en masse skøn ind i den måde, de præsenterer de finansielle tal, fordi disse udsagn er summen af ​​mange antagelser.

En "ambitiøs" behandling af aktiverne kan hjælpe til at puste balancen op. Værdiansættelse af såkaldte immaterielle aktiver som goodwill, intellektuel ejendomsret, mærker - kan være en subjektiv øvelse, på linje med, at det også kan være svært at lægge en nøjagtig værdi på biologiske aktiver såsom palmeolie og træ.

Finansdirektører har også et vist skøn i den måde, de håndterer forskning og udvikling, enten udgiftsfører det (påtage sig udgifter), eller kapitaliserer det (tilføjelse til balancen). Virksomheder kan låne penge ved at sælge såkaldte hybride værdipapirer, der kombinerer elementer af både gæld og egenkapital. Instrumenter som evige obligationer giver virksomhederne mulighed for at øge gælden og alligevel dukker de regnskabsmæssigt op som egenkapital i balancen.

Selskabernes pensionsforpligtelser kan styres ved at ændre visse antagelser om diverse satser, kortfristet gæld kan blive arrangeret omkring centrale finansielle datoer for at pynte på en virksomheds gældsprofil, mens analytikere ofte er nødt til at være opmærksom for pådraget gæld, som måske ikke fuldt ud er afspejlet i egenkapitalen på balancen.

Så hvad er løsningen? Vores præference i Aberdeen er altid i retning af simple virksomheder, fordi de er lettere at forstå. Hvis regnskaberne er for komplicerede eller ejerforholdene uklare, ville vi hellere foretrække ikke være aktionær.

Hong Kong-noterede Café de Coral er et godt eksempel på en virksomhed, som vi holder meget af. Du kan ikke få noget meget enklere end en konsekvent rentabel kæde af fastfood-restauranter.

Det er en af ​​Hong Kongs mest genkendelige brands til billig og muntert kinesisk mad, og har udvidet over grænsen til andre dele af det sydlige Kina.

Ud over det, har væksten været finansieret næsten udelukkende fra cash flow og tilmed har Café de Coral en sund balance med minimal gæld.

Helt ligesom en rygrad, kan en balance fortælle dig en masse om karakteren af ​​et selskab.