Vigtig information

Oplysningerne på denne hjemmeside må ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at investere i eller handle med nogen af de nævnte ejerandele eller de omhandlede fonde. De er ikke beregnet til distribution eller til brug i nogen jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være ulovlig eller hvor den person, der afgiver et sådant tilbud eller en opfordring ikke er kvalificeret til at gøre dette eller til nogen, som det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller opfordringer overfor.

Særligt bemærkes, at de fonde, der er nævnt på denne hjemmeside, ikke er registrerede i henhold til United States Securities Act af 1933 eller USA Investment Company Act af 1940 og må derfor ikke direkte eller indirekte blive udbudt eller solgt i USA eller en af dets stater, territorier, besiddelser eller andre områder under USA jurisdiktion eller til fordel for en amerikansk person.

Oplysningerne på denne hjemmeside er kun henvendt til professionelle investorer, herunder regulerede finansielle formidlere som banker og værdipapirhandelsmæglere (og deres kunder, som har underskrevet diskretionære formueforvaltningsaftaler), regulerede forsikringsselskaber, regeringer eller offentlige myndigheder, virksomheders finanschefer og finansielle rådgivere.

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

Din opmærksomhed henledes på Aberdeens politik for beskyttelse af personlige oplysninger og brug af cookies, der inkluderer information om systemydelse, identifikation samt brug af cookies (både Aberdeens og tredjepart) for at forøge websitets funktionalitet, for at Aberdeen kan overvåge brug og for at kunne assistere ved fremtidige kommunikationer. Ved fortsat brug af dette website accepterer brugeren denne politik samt brug af cookies for disse begrænsede formål.

Tidligere resultater er ikke garanti for fremtidige forventninger. Markeds- og valutakursbevægelser kan forårsage, at nettoværdien af investeringerne samt indtægterne fra disse går ned eller op, og en investor får muligvis ikke det oprindeligt investerede beløb tilbagebetalt. Beskatningen afhænger af de individuelle forhold hos hver investor og kan blive ændret i fremtiden. Potentielle investorer bør indhente specifik professionel rådgivning, inden der træffes nogen investeringsbeslutning. Aktier i fonde, der er beskrevet her, er ikke tilgængelige for salg i nogen jurisdiktion, hvor et sådant salg ville være ulovligt. Derfor må oplysningerne på denne hjemmeside ikke distribueres i nogen jurisdiktion, hvor sådanne fonde ikke er blevet godkendt til salg. Investering i en fond, der er nævnt på hjemmesiden, må kun ske på grundlag af det relevante prospekt, eventuelt KIIDs og seneste årsregnskab og perioderegnskaber, hvis offentliggjort derefter.

Bemærk venligst, at adgang til tredjeparts hjemmesider via hyperlinks til disse hjemmesider er uden for Aberdeen Asset management Danmark A/S’ kontrol. Derfor påtager Aberdeen Asset Management Danmark A/S sig intet ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden eller lovligheden af tredjeparts hjemmesider eller for nogen tilbud, ydelser eller produkter, der er omhandlet deri. Besøgende på denne hjemmeside, som går ind på sådanne tredjeparts hjemmesider, gør det derfor på eget ansvar.

Aberdeen Asset Management Danmark A/S garanterer endvidere ikke for nøjagtigheden, tilstrækkeligheden eller fuldstændigheden af de oplysninger og materiale på denne hjemmeside og frasiger sig udtrykkeligt ansvar for fejl eller udeladelser i sådanne oplysninger og materiale. Enhver form for undersøgelser eller analyser, der er anvendt til fremstilling af oplysninger på denne hjemmeside er anskaffet af Aberdeen Asset Management Danmark A/S til eget brug, og der kan være disponeret herefter til eget formål. Nogle af oplysningerne på denne hjemmeside kan indeholde projekteringer eller andre fremadrettede udsagn om fremtidige begivenheder eller fremtidige økonomiske resultater i lande, markeder eller virksomheder. Disse udsagn er kun forudsigelser, meninger eller skøn foretaget på et generelt grundlag, og faktiske begivenheder eller resultater kan afvige væsentligt herfra. Ingen oplysninger på denne hjemmeside udgør investerings-, skattemæssig-, juridisk- eller anden form for rådgivning.

Ingen informationer på denne hjemmeside er udtryk for Aberdeen Asset Management Danmark A/S’ eller nogen af de ansattes, til gruppen knyttede selskabers eller agenters overvejelser, ligeledes har ingen af disse foretaget undersøgelser af investeringerne, den finansielle situation eller de særlige behov læseren, specifikke personer eller en gruppe personer måtte have. Derfor er ingen garanti givet, og der er intet ansvar for eventuelle tab, uanset om dette er en direkte eller indirekte følge af læserens, enhver persons eller en gruppe personers handling på baggrund af de oplysninger, udtalelser eller skøn, der findes på denne hjemmeside. Aberdeen Asset Management Danmark A/S forbeholder sig ret til, til enhver tid at foretage ændringer og rettelser til alle oplysninger på denne hjemmeside uden varsel.

Udstedt og godkendt af Aberdeen Asset Managers Limited, som er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority i United Kingdom.